بیمــه آتـش سـوزی

لیست استعلام قیمت

بیمــه آتـش سـوزی

نوع ملک را انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید
متاسفانه بیمه مورد نظر شما پیدا نشد
با تغییر فیلترها یا شرایط جستجو، مجددا امتحان نمایید

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی چیست ؟

در بیمه آتش‌سوزی، شرکت بیمه‌گر متعهد به جبران زیان‌های مالی است که بر اثر وقوع آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های منقول یا غیرمنقول ‌بیمه‌گزار وارد می‌شود. با توجه به توضیح بالا می توان پی برد که بیمه آتش‌سوزی خسارات جانی را پوشش نمی‌دهند.

بیمه آتش‌سوزی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

پوشش‌های بیمه‌آتش‌سوزی به دو دسته پوشش خطرهای اصلی و پوشش خطرهای اضافی تقسیم می‌شود. بیمه‌ آتش‌سوزی فقط شامل خسارت‌های مالی است و به هیچ عنوان خسارت‌های جانی را پوشش نمی‌دهد. پوشش‌های اصلی بیمه‌آتش‌‌سوزی شامل: صاعقه و انفجار و آتش‌ سوزی هستند.

پوشش های اضافی یا الحاقی بیمه آتش‌سوزی ، پوشش‌هایی هستند که در صورت تمایل بیمه‌گزار با دریافت حق بیمه بیشتر، خریداری و ریسک های بیشتری پوشش داده می شوند. بیشتر شرکت‌های بیمه بخشی از خطرات اضافی را پوشش می‌دهند؛ اما فهرست کامل پوشش های اضافی (الحاقی) یا تبعی بیمه آتش سوزی به شرح زیر هستند:

بیمه‌ سیل، بیمه‌آتش فشان، بیمه طوفان، بیمه سقوط بهمن ،بیمه ریزش کوه

بیمه در برابر ترکیدن لوله آب

پوشش بیمه آتش سوزی برای سقوط هواپیما

بیمه زلزله

بیمه زلزله نیز زیرمجموعه پوشش‌های بیمه‌آتش‌سوزی است. نحوه محاسبه نرخ بیمه زلزله از نرخ ملک و اسباب و اثاثیه ای تاثیر می‌پذیرد که قصد بیمه کردنشان را داریم.

پوشش‌های اضافی بیمه آتش سوزی

‌پاکسازی و برداشت ضایعات، سرقت با شکست حرز ، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه، تصادم اجسام خارجی به ساختمان، پوشش ریزش، رانش و نشست و عقب رفت زمین، مسئولیت مالک در قبال خسارت‌های آتش سوزی وارد شده به همسایه نیز جزو پوشش‌های اضافی یا پوشش‌های الحاقی هستند. در صورت پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش‌های الحاقی به بیمه آتش‌سوزی اضافه می‌شوند. بیمه‌گزار باید با توجه به موقعیت و شرایط خود نسبت به خرید پوشش‌های اضافی اقدام نماید.

انواع بیمه‌آتش‌سوزی

انواع بیمه‌آتش‌سوزی در سه دسته زیرجای می‌گیرند:

الف) بیمه آتش سوزی منازل یا بیمه آتش سوزی املاک/ واحدهای مسکونی:

بیمه آتش سوزی ساختمان‌( بیمه آتش سوزی منازل و بیمه آتش سوزی مسکونی) تنها شامل بیمه آتش سوزی ساختمان هایی است که کاربری مسکونی دارند. همچنین هزینه بیمه آتش سوزی منازل مسکونی نسبت به نوع ساختمان و اثاثیه آن به صورت مجزا محاسبه می‌شود.

ب)بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی :

بیمه آتش‌سوزی مراکز صنعتی شامل پوشش‌های بیمه‌ای برای تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید خوراکی و آشامیدنی، نساجی، فلزات اساسی، دخانیات و سایر صنایع است. در بیمه آتش‌سوزی و زیرمجموعه‌های آن نظیر بیمه‌‌زلزله، بیمه سیل، بیمه طوفان ، بیمه سقوط بهمن ، بیمه برای ترکیدگی لوله آب و غیره، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات و محتویات آن‌ها دربرابر خطرات تحت‌پوشش بیمه‌‌آتش‌سوزی و زلزله بیمه می‌شوند.

ج) بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی :

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی شامل ساختمان‌های تجاری، رفاهی و خدماتی و انبارها و مراکز آموزشی و سایر مکان‌هایی است که در آن‌ها فعالیت صنعتی انجام نمی‌شود. این بیمه آتش‌سوزی مراکز غیرصنعتی، ساختمان، تأسیسات، موجودی کالا و ارزش دکوراسیون و غیره را دربر می‌گیرد.

شرایط مختلف بیمه آتش سوزی و انواع آن :

با توجه به انواع مختلف بیمه آتش سوزی ، پیشنهادات ارائه شده از طرف بیمه‌گر برای ارائه خدمات مربوطه تنوع می یابد :

بیمه‌نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت:

بیمه گزار باید بیمه‌گر را از ارزش روز موضوع بیمه به صورت صحیح و دقیق مطلع کند تا در هنگام وقوع خسارت، امکان رسیدگی به آن و دریافت غرامت از شرکت بیمه وجود داشته باشد. می‌توان گفت که شرایط حاکم بر بیمه آتش سوزی منازل مسکونی از این دست است. در صورت وقوع حادثه ، سرمایه بیمه شده مبنای خسارت دریافتی بیمه‌گزار از بیمه‌گر است.

بیمه‌نامه آتش سوزی با شرایط شناور :

در شرایطی که سرمایه موجود در مکان مورد بیمه در حال تغییر است، بیمه‌گزار ماهانه لیستی از موجودی انبار خود را برای بیمه‌گر ارسال می دارد تا میانگین موجودی سرمایه اساس محاسبه حق بیمه در سال واقع شود. با هر بار ارائه لیست موجودی انبار ، بیمه‌گزار حق بیمه متغیر خود را پرداخت می‌کند که در انتهای سال میانگین سرمایه، مبنای محاسبه دقیق حق بیمه شده و الحاقیه نهایی برای تسویه تهیه می‌شود.

بیمه‌نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی:

با توجه به تورم بالای بازار و نوسان قیمت‌ها ، در این شرایط بیمه‌ای ،شرکت بیمه‌گر مسئول پرداخت مبلغ خسارت به نرخ روز برای جایگزینی مورد بیمه خواهد بود. به این صورت اگر قیمت ساختمان یا ماشین‌آلات صنعتی طی یک سال افزایش فزاینده داشته باشد، خسارت فرد با ارزش سرمایه بیمه شده فعلی نیز امکان جبران و جایگزینی فراهم گردد. البته بیمه‌گزار موظف است که اموال خود را با ارزش واقعی روز بیمه کرده باشد.

بیمه‌نامه آتش سوزی فرست لاست:

هرچه بیمه‌گزار مطمئن‌تر باشد که با خسارت بالای موضوع بیمه ،امکان از بین رفتن تمام آن وجود ندارد، در این صورت تمایل او به بیمه‌نامه فرست لاست افزایش می‌یابد. حتی در مواردی که پراکندگی اموال بیمه‌گزار در سطح جغرافیایی بالاست، در چنین حالتی می توان موضوع بیمه را از نظر سرمایه و ریسک های بیمه شده به چند ریسک مستقل تقسیم نمود. همچنین برای هر یک پوشش‌های بیمه‌ای و سایر عوامل سرمایه فرست لاست را محاسبه کرد.

در شرایطی از بیمه‌‌نامه فرست لاست استفاده می‌شود که بیمه‌گزار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد، امکان از بین رفتن تمامی موارد بیمه وجود ندارد. همچنین اینکه اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود . علاوه بر این می شود آن را به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد که برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطر های بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاست محاسبه کرد. حق بیمه براساس کل سرمایه با تخفیفات ویژه تعیین خواهد شد.

بیمه‌نامه آتش سوزی با شرایط توافقی :

در این شرایط، توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درباره میزان سرمایه، تعیین‌کننده شرایط عقد بیمه‌نامه آتش سوزی است.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه آتش سوزی

نوع سازه ساختمانی : نرخ حق بیمه بیمه آتش سوزی از نوع سازه ساختمانی تاثیر می‌پذیرد. هرچه ریسک خطرات هر یک از عوامل مذکور بیشتر باشد، قیمت بیمه آتش سوزی بیشتر خواهد بود.

متراژ ملک : هرچه متراژ ملکی که می خواهیم بیمه کنیم بیشتر باشد، ریسک خسارت آن و در نتیجه هزینه بیمه‌ آتش سوزی آن افزایش خواهد یافت.

هزینه ساخت هر متر بنا: هزینه ساخت هر متر بنایی که در صدد بیمه آن هستیم، در محاسبه نرخ بیمه آتش سوزی تاثیرگذار است.

ارزش لوازم منزل : اسباب و اثاثیه موجود در ملکی که می خواهیم بیمه کنیم، در قیمت بیمه آتش‌سوزی نقش تعیین‌کننده دارد.حتی امکان بیمه‌کردن لوازم در برابر آتش‌سوزی بدون لحاظ خود ملک در بیمه وجود دارد.

مدت زمان اعتبار بیمه آتش سوزی

بیمه‌نامه آتش سوزی می تواند بلندمدت برای چند سال ، یک ساله یا حتی کوتاه مدت تدوین شود. در صورت برخورداری از توان مالی ، خرید بیمه‌نامه بلندمدت آتش سوزی توصیه می شود که بعد اقتصادی حق بیمه را نیز شامل می شود.در بیمه‌نامه بلندمدت آتش‌سوزی سرمایه موضوع بیمه بدون دریافت حق بیمه اضافی به صورت خود به خود افزایش می‌یابد و با توجه به توافق های مندرج در بیمه‌نامه درصدی تورم بر آن اعمال می گردد.

مهلت اعلام خسارت بیمه آتش سوزی

در شرایط بروز حادثه آتش سوزی، بیمه‌گزار باید طی 5 روز کاری گزارش بروز خسارت را به بیمه‌گر اطلاع نماید. سپس بعد از حضور کارشناس بیمه در محل و ارائه گزارش ، مراحل پرداخت خسارت در فرایند اجرایی قرار می‌گیرد.

فسخ بیمه آتش سوزی :

در صورت عدم صدور بیمه آتش‌سوزی، بیمه‌گزار می تواند درخواست لغو بیمه و بازگشت هزینه را به صورت تلفنی به کارشناسان بیمه اعلام کرده و درخواست خود را پیگیری نماید؛ اما در صورت صدور بیمه آتش سوزی ، شرکت بیمه گر در خصوص امکان لغو بیمه تصمیم‌گیری می کند.

سامانه آنلاین استعلام، مقایسه و خرید بیمه‌نامه، با هدف صرفه‌جویی در زمان، افزایش سرعت صدور بیمه‌نامه و ارتقای سطح ارائه خدمات بیمه‌ای به کاربران ایجاد شده است. در این سامانه، امکان خرید اینترنتی انواع بیمه‌نامه اعم از شخص ثالث، بدنه، موتور، تکمیلی درمان، آتش سوزی و... وجود دارد. با وارد کردن مشخصات، می‌توانید قیمت بیمه‌نامه مورد نظرتان را در بیش از ۲۰ شرکت مورد تأیید بیمه مرکزی استعلام بگیرید و مناسب‌ترین بیمه را انتخاب کنید.

02179572820مشاوره آنلاین و رایگان